• (+84) 2838-458-014

  • sales@uscivn.com

  • 83/10 Bạch Đằng, Q Tân Bình, TP HCM

SsoAdvanced™ Universal Probes Supermix

SsoAdvanced™ Universal Probes Supermix là một supermix có hiệu suất cao, độc quyền công nghệ dung hợp protein Sso7d với polymerase của Bio-rad và thành phần buffer tiến tiến. Supermix có công thức  độc đáo giúp quá trình tổng hợp dài hơn,...

Các sản phẩm trong PCR & Real-time PCR

Đối tác của USCI