• (+84) 2838-458-014

  • sales@uscivn.com

  • 83/10 Bạch Đằng, Q Tân Bình, TP HCM

Food DNA Isolation Kit

Để Tách chiết DNA trực tiếp từ thực phẩm hoặc từ các vi sinh vật được làm giàu Tách chiết DNA từ một loạt các mẫu thực phẩm. (ví dụ: mẫu thực phẩm luộc, lỏng, chế biến hoặc sống) Không yêu cầu hóa chất độc hại (ví...

Các sản phẩm trong Kit tách chiết & tinh sạch

Đối tác của USCI