• (+84) 2838-458-014

  • sales@uscivn.com

  • 83/10 Bạch Đằng, Q Tân Bình, TP HCM

Plasma/Serum RNA Purification Mini Kit

Sử dụng kit để tách chiết nhanh chóng và đơn giản các RNA tự do và RNA ngoại bào từ mẫu huyết tương / huyết thanh Phân lập tất cả các kích thước của RNA tự do và exosomal RNA, bao gồm cả microRNA Đầu vào huyết tương / huyết...

Các sản phẩm trong Kit tách chiết & tinh sạch

Đối tác của USCI