• (+84) 2838-458-014

  • sales@uscivn.com

  • 83/10 Bạch Đằng, Q Tân Bình, TP HCM

Blot Absorbent Filter Paper

Các loại giấy lọc dùng để thấm hút màng lai có nhiều độ dày khác nhau: • Siêu dày — cho Trans-Blot® SD bán khô hoặc buồng chuyển ướt Trans-Blot (cắt sẵn theo kích thước gel từ giếng đến đáyl) • Dày — dùng cho buồng...

Các sản phẩm trong Sinh học phân tử

Đối tác của USCI