• (+84) 2838-458-014

  • sales@uscivn.com

  • 83/10 Bạch Đằng, Q Tân Bình, TP HCM

cf-DNA/cf-RNA Preservative Tubes - Diagnostic Use

Được đánh dấu CE-IVD theo Chỉ thị 98/79/EC của Hội đồng Châu Âu (EU) Lý tưởng khi sử dụng trong quy trình chẩn đoán in vitro Sử dụng chất bảo quan không có fixative nên không tạo liên kết chéo DNA Bảo quản cf-DNA / ct-DNA lên tới 30...

Các sản phẩm trong Sinh học phân tử

Đối tác của USCI