• (+84) 2838-458-014

  • sales@uscivn.com

  • 83/10 Bạch Đằng, Q Tân Bình, TP HCM

Criterion™ TGX Stain-Free™ Precast Gels

Sản phẩm này hiện đã không còn kinh doanh nữa. Bạn vui lòng liên hệ với Phòng chăm sóc khách hàng để biết thêm thông tin về sản phẩm thay thế. Gel đổ sẵn Criterion™ TGX (Tris-Glycine eXtended) Stain-Free™ cho điện di...

Các sản phẩm trong Sinh học phân tử

Đối tác của USCI