• (+84) 2838-458-014

  • sales@uscivn.com

  • 83/10 Bạch Đằng, Q Tân Bình, TP HCM

Sequi-Blot™ PVDF Membrane

Màng Sequi-Blot™ PVDF là màng lý tưởng dùng trong giải trình tự protein: giúp giữ protein mục tiêu chặt chẽ sau khi chuyển và cung cấp khả năng bám lên trình tự ở cả các mẫu có hàm lượng thấp.  Tính năng sản phẩm:  - Độ...

Các sản phẩm trong Sinh học phân tử

Đối tác của USCI