• (+84) 2838-458-014

  • sales@uscivn.com

  • 83/10 Bạch Đằng, Q Tân Bình, TP HCM

Môi trường hiện màu RAPID'P.aeruginosa Agar dùng trong kiểm nghiệm nước

Nguyên lý hoạt động RAPID'P.aeruginosa là môi trường chọn lọc hiện màu dùng để đếm trực tiếp (không cần bước xác nhận) vi khuẩn P. aeruginosa sử dụng phương pháp màng lọc. Môi trường này đặc biệt thích hợp để kiểm...

Các sản phẩm trong Hóa chất/ Kiểm nghiệm nước

Đối tác của USCI