• (+84) 2838-458-014

  • sales@uscivn.com

  • 83/10 Bạch Đằng, Q Tân Bình, TP HCM

Animal Tissue RNA Purification Kit

Sử dụng kit để tinh chế RNA tổng số (bao gồm cả microRNA) từ tất cả các loại mô bao gồm cả các mô giàu chất xơ Trích xuất RNA tổng số chất lượng cao và tinh khiết bao gồm cả miRNA Tách chiết từ nhiều loại mô động...

Các sản phẩm trong Kit tách chiết & tinh sạch

Đối tác của USCI