• (+84) 2838-458-014

  • sales@uscivn.com

  • 83/10 Bạch Đằng, Q Tân Bình, TP HCM

FFPE RNA Purification Kit

Tách chiết và tinh sạch RNA một cách nhanh chóng và hiệu quả (bao gồm cả microRNA) từ các mẫu FFPE (mô gắn paraffin đã cố định formalin) Tách chiết RNA tổng số (bao gồm cả microRNA) từ các mẫu FFPE Không có bước tách bằng phenol Bao...

Các sản phẩm trong Kit tách chiết & tinh sạch

Đối tác của USCI