• (+84) 2838-458-014

  • sales@uscivn.com

  • 83/10 Bạch Đằng, Q Tân Bình, TP HCM

Plasma/Serum Cell-Free Circulating DNA Purification Midi Kit

Tách chiết DNA tự do ở tất cả các kích thước từ mẫu huyết tương và huyết thanh  Phân lập DNA virus và vi khuẩn Thể tích đầu vào huyết tương và huyết thanh linh hoạt (1 mL - 4 mL) Cô đặc DNA tự do thành một thể tích rửa...

Các sản phẩm trong Kit tách chiết & tinh sạch

Đối tác của USCI