• (+84) 2838-458-014

  • sales@uscivn.com

  • 83/10 Bạch Đằng, Q Tân Bình, TP HCM

Urine Cell-Free Circulating DNA Purification Midi Kit

Tách chiết tất cả các kích thước của DNA lưu hành từ các mẫu nước tiểu tươi, mẫu được bảo quản hoặc đông lạnh Phân lập DNA virus Thể tích nước tiểu đa dạng (2 mL - 10 mL) Cô đặc DNA tự do thành một thể tích rửa giải...

Các sản phẩm trong Kit tách chiết & tinh sạch

Đối tác của USCI