• (+84) 2838-458-014

  • sales@uscivn.com

  • 83/10 Bạch Đằng, Q Tân Bình, TP HCM

Coomassie Brilliant Blue R-250

Dung dịch nhuộm Coomassie Brilliant Blue R-250 là phương pháp nhanh và đơn giản nhất để nhuộm Coomassie gel đổ sẵn Criterion™ hoặc các gel protein polyacrylamide.

Các sản phẩm trong Kit thử nghiệm protein

Đối tác của USCI