• (+84) 2838-458-014

  • sales@uscivn.com

  • 83/10 Bạch Đằng, Q Tân Bình, TP HCM

Silver Stains and Kits

Bio-Rad cung cấp 3 loại bộ hóa chất nhuộm bạc, ,ỗi loại có những tính năng riêng phù hợp với các thí nghiệm khác nhau.  - Bộ hóa chất Bio-Rad nhuộm bạc - Bộ hóa chất nhuộm bạc nguyên bản, có nguồn gốc từ phương pháp của Merril...

Các sản phẩm trong Kit thử nghiệm protein

Đối tác của USCI