• (+84) 2838-458-014

  • sales@uscivn.com

  • 83/10 Bạch Đằng, Q Tân Bình, TP HCM

Criterion™ TGX™ Precast Gels

Gel đổ sẵn Criterion™ TGX™ (Tris-Glycine eXtended) dùng cho điện di gel agarose dựa trên công thức TGX tuổi thọ cao. Gel TGX vẫn giữ được các tính năng phân tách như Laemmli trong khi sử dụng đệm pha mẫu và đệm điện di Tris/Glycine tiêu...

Các sản phẩm trong Sinh học phân tử

Đối tác của USCI