• (+84) 2838-458-014

  • sales@uscivn.com

  • 83/10 Bạch Đằng, Q Tân Bình, TP HCM

Modun chuẩn bị thư viện giải trình tự tự động Juno

Juno

Hệ thống chuẩn bị thư viện giải trình tự tự động Juno cho phép mở rộng thông lượng mẫu giải trình tự. Cung cấp giải pháp phát hiện những đột biến đã xác định hoặc cả đột biến mới trên chuỗi DNA, là hệ thống lý tưởng...

Sản xuất tại Mỹ

Các sản phẩm trong Sinh học Phân tử

Đối tác của USCI