• (+84) 2838-458-014

  • sales@uscivn.com

  • 83/10 Bạch Đằng, Q Tân Bình, TP HCM

Trans-Blot Turbo System - Máy chuyển màng bán khô

Máy chuyển màng Trans-Blot Turbo là một thiết bị chuyển màng western blot hiệu quả cao, thiết kế để chuyển màng nhanh với hiệu suất cao. Thời gian chuyển màng có thể rút ngắn xuống còn 3 phút mà không ảnh hưởng đến hiệu quả chuyển khi...

Các sản phẩm trong Thử nghiệm Protein

Đối tác của USCI