• (+84) 2838-458-014

  • sales@uscivn.com

  • 83/10 Bạch Đằng, Q Tân Bình, TP HCM

Máy rửa ELISA HydroFlex

Hệ thống rửa HydroFlex có thể thực hiện rửa ELISA, rửa tế bào và protein • Hệ thống tự động cho việc lọc chân không để rửa DNA ứng dụng trong tinh sạch sản phẩm PCR (tùy chọn) • Có thể tích hợp giá mang đĩa từ để rửa...

Các sản phẩm trong Thử nghiệm Protein

Đối tác của USCI