• (+84) 2838-458-014

  • sales@uscivn.com

  • 83/10 Bạch Đằng, Q Tân Bình, TP HCM

Model 491 Prep Cell and Mini Prep Cell

Phân đoạn dựa trên kích thước (khối lượng phân tử) là một chiến lược cô mẫu hiệu quả cho nghiên cứu protein và tiến hành các biến đổi sau dịch mã. Bộ thiết bị Model 491 Prep Cell và Mini Prep Cell giúp phân tách các phân tử sinh học...

Các sản phẩm trong Thử nghiệm Protein

Đối tác của USCI