• (+84) 2838-458-014

  • sales@uscivn.com

  • 83/10 Bạch Đằng, Q Tân Bình, TP HCM

Aurum Affi-Gel Blue Mini Columns and Kit

Cột Aurum Affi-Gel Blue loại bỏ hiệu quả đến hơn 90% abumin khỏi mẫu huyết thanh hoặc huyết tương bằng sắc ký ái lực. Loại bỏ albumun giúp giảm lượng protein load đến 70-80%, cho phép sử dụng hơn 34 lần lượng huyết thanh và cải thiện...

Các sản phẩm trong Kit tách chiết & tinh sạch

Đối tác của USCI