• (+84) 2838-458-014

  • sales@uscivn.com

  • 83/10 Bạch Đằng, Q Tân Bình, TP HCM

HS Small Fragment Kit (DNF-477)

High Sensitive Small Fragment Kit (DNF-477) được thiết kế để phân tích tự động các mẫu DNA nhỏ, nồng độ thấp. Kit có thể định cỡ các đoạn DNA và smear từ 50 bp - 1500 bp với độ chính xác vô song, bộ kit này rất lý tưởng để đánh giá...

Các sản phẩm trong Kit tách chiết & tinh sạch

Đối tác của USCI