• (+84) 2838-458-014

  • sales@uscivn.com

  • 83/10 Bạch Đằng, Q Tân Bình, TP HCM

ProteoMiner Protein Enrichment Kits

Công nghệ cô mẫu protein ProteoMiner sử dụng các hạt có mang ligand để rửa bỏ các protein có độ khác biệt quá lớn và giữ lại các protein ít khác biệt hơn dựa trên tương tác ai lực ligand. Giúp mẫu được cô lại và sử dụng được ngay...

Các sản phẩm trong Kit tách chiết & tinh sạch

Đối tác của USCI