• (+84) 2838-458-014

  • sales@uscivn.com

  • 83/10 Bạch Đằng, Q Tân Bình, TP HCM

Bộ hoá chất chuẩn bị thư viện SureSelectXT HS

SureSelectXT HS

Chuẩn bị thư viện chất lượng cao với chỉ 10 ng DNA đầu vào từ khuôn DNA nguyên vẹn hoặc DNA tách chiết từ mẫu FFPE bị phân mảnh cao Sử dụng hoá chất đánh dấu mẫu (molecular barcodes) giúp giảm thiểu hiện tượng dương tính giả...

Các sản phẩm trong Giải trình tự gene

Đối tác của USCI