• (+84) 2838-458-014

  • sales@uscivn.com

  • 83/10 Bạch Đằng, Q Tân Bình, TP HCM

Bộ probe giải trình tự toàn bộ exome – SureSelect Human All Exone V8

SureSelect Human All Exone V8

Bộ SureSelect Human All Exone V8 cung cấp độ bao phủ toàn diện và cập nhật các vùng mã hoá protein từ các cơ sở dữ liệu RefSep, CCDS và GENECODE. Bộ V8 còn bao phủ vùng TERT promoter và những vùng exon khó tiếp cần thường bị bỏ lỡ bởi các...

Các sản phẩm trong Giải trình tự gene

Đối tác của USCI