• (+84) 2838-458-014

  • sales@uscivn.com

  • 83/10 Bạch Đằng, Q Tân Bình, TP HCM

Bộ nguồn tạo xung điện trường - Pippin Pulse

Pippin Pulse là bộ nguồn điện di dùng để phân tích các DNA kích thước lớn hơn 100 kb trở lên. Pippin Pulse có giao diện phần mềm đơn giản, giúp người sử dụng linh hoạt trong việc phát triển các phương pháp đảo ngược điện...

Các sản phẩm trong Sinh học Phân tử

Đối tác của USCI