• (+84) 2838-458-014

  • sales@uscivn.com

  • 83/10 Bạch Đằng, Q Tân Bình, TP HCM

Hệ thống điện di tự động 4200 TapeStation

Hệ thống điện di tự động Agilent 4200 TapeStation cung cấp giải pháp lý tưởng để kiểm tra chất lượng mẫu nhanh chóng và đáng tin cậy trong các ứng dụng giải trình tự thế hệ mới (NGS), microarray (aCGH) hoặc PCR định lượng...

Các sản phẩm trong Sinh học Phân tử

Đối tác của USCI