• (+84) 2838-458-014

  • sales@uscivn.com

  • 83/10 Bạch Đằng, Q Tân Bình, TP HCM

Hệ thống điện di tự động 4200 TapeStation

Đặc điểm Hệ thống TapeStation 4200 giúp kiểm soát chất lượng mẫu trong quy trình giải trình tự (NGS), microarray (bao gồm array CGH), hoặc qPCR. Có thể điện di lên đến 96 mẫu. Mỗi kênh điện di riêng lẻ, đảm bảo chi phí cố định...

Các sản phẩm trong Sinh học Phân tử

Đối tác của USCI