• (+84) 2838-458-014

  • sales@uscivn.com

  • 83/10 Bạch Đằng, Q Tân Bình, TP HCM

Hệ thống Realtime PCR tự động ARIES

Hệ thống ARIES® là giải pháp chẩn đoán tự động dựa trên công nghệ Real-time PCR, giúp tăng hiệu quả hoạt động của phòng xét nghiệm và đảm bảo độ chính xác của kết quả. ARIES® cho phép kiểm soát từng mẫu một cách toàn diện...

Các sản phẩm trong Sinh học Phân tử

Đối tác của USCI