• (+84) 2838-458-014

  • sales@uscivn.com

  • 83/10 Bạch Đằng, Q Tân Bình, TP HCM

Hệ thống thu hồi các phân đoạn DNA theo kích thước - PippinHT

Lựa chọn kích thước lên đến 24 mẫu trong một lần chạy PippinHT kết hợp công nghệ định cỡ được đánh giá cao của công ty và tăng số lượng mẫu lên 24 mẫu mỗi lần chạy, so với tối đa năm mẫu của Pippin Prep hoặc BluePippin. Thiết...

Các sản phẩm trong Sinh học Phân tử

Đối tác của USCI