• (+84) 2838-458-014

  • sales@uscivn.com

  • 83/10 Bạch Đằng, Q Tân Bình, TP HCM

Máy chuẩn bị thư viện NGS - E220 evolution Focused-ultrasonicator

Tính linh hoạt của E220evolution Focused-ultrasonicator làm cho nó có thể mang lại những lợi thế của AFA cho nhiều ứng dụng sinh học và hóa học bao gồm: cắt DNA và chromatin , đồng nhất mô, tách tế bào, ly giải tế bào, và tạo các vi...

Các sản phẩm trong Sinh học Phân tử

Đối tác của USCI