• (+84) 2838-458-014

  • sales@uscivn.com

  • 83/10 Bạch Đằng, Q Tân Bình, TP HCM

ddPCR Mutation Detection Assays

Thử nghiệm phát hiện đột biến được xác thực trong phòng thí nghiệm hóa chất (wet-lab) sẽ được trả lại nếu có hoặc thử nghiệm được thiết kế ngay lập tức cho mục tiêu của bạn. Các thử nghiệm phát hiện đột biến được xác...

Các sản phẩm trong PCR & Real-time PCR

Đối tác của USCI