• (+84) 2838-458-014

  • sales@uscivn.com

  • 83/10 Bạch Đằng, Q Tân Bình, TP HCM

Bộ hoá chất chuẩn bị thư viện SureSelectXT

SureSelectXT

Giải trình tự toàn bộ exomes hoặc theo bộ probe thiết kế với dung lượng lên đến 24MB theo quy trình lai 16h và tổng thời gian là 1.5 ngày Chỉ cần 3 ug DNA đầu vào cho nền mẫu phức tạp hoặc 200 ng cho mẫu với kích thước genome...

Các sản phẩm trong Quy trình giải trình tự

Đối tác của USCI