• (+84) 2838-458-014

  • sales@uscivn.com

  • 83/10 Bạch Đằng, Q Tân Bình, TP HCM

Hệ thống điện di mao quản Acid Nucleic - Fragment Analyzer

Điện di mao quản song song (CE) kết hợp với phát hiện huỳnh quang cho phép tách phân tích DNA và RNA. Phần trung tâm của hệ điện di mao quản là một tập hợp các mao quản đã được sắp xếp. Hệ thống điện di mao quản Fragment Analyzer có...

Các sản phẩm trong Sinh học Phân tử

Đối tác của USCI