• (+84) 2838-458-014

  • sales@uscivn.com

  • 83/10 Bạch Đằng, Q Tân Bình, TP HCM

Hệ thống phân đoạn DNA và protein - SageELF

Phân tách toàn bộ mẫu DNA hoặc protein Thu thập 12 phân mảnh liên tiếp từ một mẫu SageELF là một hệ thống điện di phân tách các mẫu DNA hoặc protein theo kích thước, và sau đó phân mảnh toàn bộ mẫu, hoặc phần mẫu, thành 12 phân mảnh....

Các sản phẩm trong Sinh học Phân tử

Đối tác của USCI