• (+84) 2838-458-014

  • sales@uscivn.com

  • 83/10 Bạch Đằng, Q Tân Bình, TP HCM

Hệ thống thu hồi các phân đoạn DNA theo kích thước - BluePippin

Lựa chọn kích thước DNA cho giải trình tự gen thế hệ mới, với trường xung (100bp - 50kb) Thu hồi DNA có phân tử lượng cao với lọc High-pass BluePippin có khả năng sử dụng DNA của Pippin Prep, cộng thêm lợi ích của điện di trường xung...

Các sản phẩm trong Sinh học Phân tử

Đối tác của USCI