• (+84) 2838-458-014

  • sales@uscivn.com

  • 83/10 Bạch Đằng, Q Tân Bình, TP HCM

Hệ thống thu hồi các phân đoạn DNA theo kích thước - Pippin Prep

Lựa chọn kích thước DNA cho giải trình tự gen tiếp theo (100bp - 1,5kb) Xây dựng thư viện đoạn ngắn cho NGS - Cho đoạn chèn từ 100bp đến 1.5kb Pippin Prep tạo điều kiện cho việc xây dựng thư viện cho các nền tảng NGS phổ biến nhất, và...

Các sản phẩm trong Sinh học Phân tử

Đối tác của USCI