• (+84) 2838-458-014

  • sales@uscivn.com

  • 83/10 Bạch Đằng, Q Tân Bình, TP HCM

Máy chuẩn bị thư viện NGS - ME220 Focused-ultrasonicator

ME220

Xử lý hàng loạt mẫu từ 1 đến 8 mẫu đặt ở băng xử lý Hệ thống nhỏ gọn, dễ sử dụng, được định dạng cho 1 đến 8 mẫu được xử lý hàng loạt - tương thích với dải 8 ống oneTUBE-10 AFA Chuẩn bị mẫu chính xác, tái tạo và...

Các sản phẩm trong Sinh học Phân tử

Đối tác của USCI