• (+84) 2838-458-014

  • sales@uscivn.com

  • 83/10 Bạch Đằng, Q Tân Bình, TP HCM

Bio-Rad
Agilent Technologies
Luminex
Covaris
NanoString Technologies
Sage Sciences
Precision System Science

Đối tác của USCI